Ачаа тээврийн үйлчилгээний зөвлөгөө

АВТОМАШИНЫ ДАРААЛАЛ-ын мэдээллийг харах зааварчилгаа

УБТЗ-тай Ачаа тээврийн үйлчилгээний цахим системээр Тээврийн цахим бичиг баримт солилцох гэрээ байгуулсан хэрэглэгч нар ачилтын захиалга, хангалтын мэдээг ил тод хардаг боллоо.

ОРОН НУТГИЙН АЧИЛТ-ын мэдээллийг харах зааварчилгаа.

УБТЗ-тай Ачаа тээврийн үйлчилгээний цахим системээр Тээврийн цахим бичиг баримт солилцох гэрээ байгуулсан хэрэглэгч нар ачилтын захиалга, хангалтын мэдээг ил тод хардаг боллоо.

ОЛОН УЛСЫН АЧИЛТ-ын мэдээллийг харах зааварчилгаа.

УБТЗ-тай Ачаа тээврийн үйлчилгээний цахим системээр Тээврийн цахим бичиг баримт солилцох гэрээ байгуулсан хэрэглэгч нар ачилтын захиалга, хангалтын мэдээг ил тод хардаг боллоо.

АЧИЛТЫН ЕРӨНХИЙ ЗАХИАЛГА-ын мэдээллийг харах зааварчилгаа.

УБТЗ-тай Ачаа тээврийн үйлчилгээний цахим системээр Тээврийн цахим бичиг баримт солилцох гэрээ байгуулсан хэрэглэгч нар ачилтын захиалга, хангалтын мэдээг ил тод хардаг боллоо.

Орон нутгийн харилцааны падаан бөглөх заавар

УБТЗ-аар ачаа тээвэрлэх дүрмийн 4 дүгээр зүйл

/ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЭЛ/ Програм ашиглах дараалал

УБТЗ-ын ачаа тээврийн үйлчилгээний цахим систем (АТҮЦС) програмд цахим бичиг баримтын солилцоонд шилжихийн тулд үйлчлүүлэгч яах ёстой вэ?

/ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЭЛ/ Цахим бичиг баримт солилцох, програм ашиглах гэрээний загвар

Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр замын ачаа тээврийн үйлчилгээний цахим систем /АТҮЦС/ програмаар бичиг баримт цахим хэлбэрээр солилцох гэрээ

/ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЭЛ/ Програм ашиглах гэрээ байгуулах

АТҮЦС Програм ашиглах гэрээ байгуулах

/ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЭЛ/ Ослын карт

Аюултай ачааны ослын карт

/ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЭЛ/ Өртөөдийн харилцах данс

Өртөөдийн харилцах банк, дансны дугаар Тээврийн болон бусад үйлчилгээний хураамжийн тооцоог ачилт, буулгалтын өртөөний харилцах дансанд тушаахдаа хүлээн авагчийн нэрийг "МЗХННУЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ" гэж бичнэ үү. Өртөөдийн харилцах дансны дугаарыг дэлгэрэнгүй мэдээллээс харна уу .

/ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЭЛ/ Маягт, падаан бөглөх заавар

Олон улсын төмөр замын ачааны харилцааны хэлэлцээр (ОАХХ )-ийн падаан бөглөх заавар

/ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЭЛ/ Хавсралт бичиг баримт

Хавсралт болон ачаанд дагалдах бичиг баримт Үйлчлүүлэгч нь хавсралт бичиг баримтын жагсаалтыг ОАХХ-ын II бүлэг 8 дугаар заалтын дагуу падааны 24-р хүснэгтэнд хэд хэдэн хувь хавсаргасан тухай бичнэ.

/ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЭЛ/ Ачааны вагоны төрөл зориулалт

Ачааны вагоны төрөл, зориулалт, хэмжээ Үйлчлүүлэгч нь вагонд ачаа ачих, буулгах үед Задгай хөдлөх бүрэлдэхүүн дээр ачаа ачиж бэхлэх техникийн нөхцөл, Ачилтын овор, УБТЗ-д мөрдөж буй вагоны нэг голд ноогдох даралтын норм, Төмөр замаар ачаа тээвэрлэх дүрэмүүдийг баримтлана.

/ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЭЛ/ Өртөө, зөрлөгийн товч танилцуулга

Өртөөдийн үйл ажиллагаа УБТЗ-ын өртөө нь төмөр замын үйл ажиллагаанд өөрийн харилцагч нартай шууд холбогдон ажилладаг аж ахуйн нэгжүүд юм.

/ХЭРЭГЦЭЭТ МЭДЭЭЛЭЛ/ Чингэлгийн төрөл, зориулалт, хэмжээ

Чингэлэг гэсэн ойлголтонд ISO стандартаар буюу ачаа илгээгч орны стандартаар зөвшөөрөгдөж энэ тухай падаанд Контейнер гэж тэмдэглэгдсэн чингэлгүүд багтана.

/ҮНЭ ТАРИФ/ Ачилт, буулгалтын хөлс

УБТЗ-ын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн А-77 тоот тушаал буюу Ачилт, буулгалтын ажлын хөлс

/ҮНЭ ТАРИФ/ Нэмэлт үйлчилгээний хураамж

УБТЗ-ын даргын 2017 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдрийн А-33 тоот тушаал буюу Тарифын 1-р мөдлөг

/ҮЙЛЧИЛГЭЭ/ Тээврийн гэрээ өөрчлөх буюу хаяг солих тухай

Тээврийн гэрээ өөрчлөх буюу хаяг солих хүсэлтийг УБТЗ-ын тээвэр зохион байгуулалтын ачилт буулгалт, шуурхай ажил хариуцсан инженер С.Болормаад өгнө үү. Утас: +976-21-244128 Имэйл хаяг: bolormaa2828@ubtz.mn

/ҮЙЛЧИЛГЭЭ/ Гэрээ байгуулах үйлчилгээ

Тээвэрлэлттэй холбоотой гэрээ, санал хүсэлтийн талаар УБТЗ-ын тээвэр зохион байгуулалтын албаны тээврийн болон салбар замын гэрээ, тарифын инженер Ц.Батаатай холбогдоно уу. Утас : 976-21-244126 И-мэйл хаяг: bataa63@mail.ru

/ҮЙЛЧИЛГЭЭ/ Гомдол гаргах, хянан барагдуулах

Ачааны бүрэн бүтэн байдал, акт гомдолтой холбоотой санал, хүсэлтийг УБТЗ-ын Тээвэр зохион байгуулалтын албаны Акт гомдлын инженер Б.Сарангэрэлд өгнө үү. Утас: +976-21-244129 Имэйл хаяг: sarangerel@ubtz.mn

/ҮЙЛЧИЛГЭЭ/ Тээвэр зуучийн үйлчилгээ

2018 онд зарлагдсан Олон улсын тээвэр зуучийн байгууллага

/ҮЙЛЧИЛГЭЭ/ Замын-Үүд шилжүүлэн ачих ангийн танилцуулга

Товч танилцуулга Замын-Үүд шилжүүлэн ачих анги нь Хятадын төмөр замаас нарийн царигаар вагон, чингэлэг илгээлтээр ирж байгаа ачааг гар аргаар болон өргөх, зөөх механизм ашиглан өргөн царигийн вагонд шилжүүлэн ачих, буулгах, олгох мөн БНХАУ-аас автомашинаар тээвэрлэгдэн ирж буй импортын ачааг орон нутгийн тээвэрт хүлээн авч ачих, пүүлэх, олгох, экспортонд гарч буй ачаа /чингэлэг гэх мэт/-г вагон болон автомашинд шилжүүлэн ачих зориулалт бүхий 24 цагийн тасралтгүй үйл ажиллагаатай МЕХАНИКЖСАН АНГИ юм.

/ҮЙЛЧИЛГЭЭ/ АБТЭМАнгийн танилцуулга

Товч танилцуулга УБТЗ "ХНН"-ын Ачиж Буулгах Тээвэр Экспедицийн Механкижсан анги нь өөрийн салбар замгүй ачаа хүлээн авагч, үйлчлүүлэгч, тээвэр зуучийн компаниудын ачааг хүлээн авах, ачих, буулгах, олгох, жигнэх, хадгалах, тээврийн бичиг баримт үйлдэх, тооцоо хийх, тайлан мэдээ гаргах, тээвэр экспедицийн үйлчилгээ явуулах, гаалийн үзлэгт оруулах зэрэг үндсэн үйл ажиллагаа явуулдаг гаалийн хяналтын төв талбай юм.

/ҮЙЛЧИЛГЭЭ/ Гаалийн хяналтын талбайн нэр, код

Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 11 дүгээр тушаалын 10 дугаар хавсралт

/ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ/ Нэгдсэн нэвтрэх тариф

ТӨМӨР ЗАМЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА 1991-06-01 өдөр ОАХХ

/ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ/ ОУ-ын ТЗ-ын ачаа харилцааны хэлэлцээр

ТӨМӨР ЗАМЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА 1951-11-01 өдөр Оролцогч төмөр замууд

/ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ/ Тарифын мөрдлөг-2

УБТЗ-ЫН ДҮРЭМ, ЖУРАМ 2018-07-06 өдөр УБТЗ-ын даргын А-314 тоот тушаал

/ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ/ Тарифын мөрдлөг-1

УБТЗ-ЫН ДҮРЭМ, ЖУРАМ 2018-07-06 өдөр УБТЗ-ын даргын А-314 тоот тушаал

/ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ/ Ачаа тээвэрлэх дүрэм

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2018-11-28 өдөрЗам тээвэр, аялал жуучлалын сайдын 264 тоот тушаал Энэхүү дүрмийн зорилго нь Төмөр замын тээврийн тухай Монгол улсын хууль, Олон улсын төмөр замын ачааны харилцааны хэлэлцээр /ОАХХ/, холбогдох бусад хууль тогтоомжинд нийцүүлэн төмөр замаар ачаа тээвэрлэхтэй холбоотой суурь бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгч, тээвэрлүүлэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулна. Энэхүү дүрмийг төмөр замаар ачаа тээвэрлэгч, суурь бүтэц эзэмшигч, илгээгч, хүлээн авагч болон тээвэр зуучийн байгууллагууд /цаашид тээвэрлүүлэгч гэх/ дагаж мөрдөнө.

/ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ/ Тээврийн тухай хууль

МУ-ын Их хурлын даргын 30 тоот тушаал 2007-07-05 өдөр

/АЧАА ТЭЭВЭР/ Хэтрүү овортой, урт хэмжээтэй, хүнд жинтэй ачаа тээвэрлэх "ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ ШААРДСАН АЧАА"

Хэтрүү овортой, урт хэмжээтэй, хүнд жинтэй ачааны тээвэртэй холбоотой захиалга, санал, хүсэлтийг УБТЗ-ын тээвэр зохион байгуулалтын албаны инженер П.Батбаярт өгнө үү. Утас : 976-21-244130 И-мэйл хаяг: batbayar@ubtz.mn

/АЧАА ТЭЭВЭР/ Аюултай ачаа тээвэрлэх тухай "ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ ШААРДСАН АЧАА"

Аюултай ачааны тээвэртэй холбоотой захиалга, санал хүсэлтийг УБТЗ-ын тээвэр зохион байгуулалтын албаны инженер П.Батбаярт өгнө үү. Утас : 976-21-244130 И-мэйл хаяг: batbayar@ubtz.mn

/АЧАА ТЭЭВЭР/ Түргэн гэмтэж, муудах ачаа тээвэрлэх "ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ ШААРДСАН АЧАА"

УБТЗ-аар ачаа тээвэрлэх дүрмийн 14 дүгээр зүйл, Олон улсын төмөр замын ачааны харилцааны хэлэлцээр (ОАХХ)-ийн III-р бүлэг 13 дугаар зүйлийг баримтлан тээвэрлэнэ.

/АЧАА ТЭЭВЭР/ Мал, амьтан тээвэрлэх "ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ ШААРДСАН АЧАА"

Төмөр замаар мал, амьтныг тээвэрлэн мах комбинат, боловсруулах үйлдвэрт хүргэх, цирк, худалдаа, үзэсгэлэн, үржил экспортын зориулалтаар тээвэрлэхдээ УБТЗ-аар ачаа тээвэрлэх дүрмийн 11 -р зүйл, ОАХХ-ын III -р бүлэг 18 -р зүйлийг баримтлан тээвэрлэнэ.

/АЧАА ТЭЭВЭР/ Чингэлэг тээврийн тухай

Чингэлэг тээвэртэй холбоотой санал, хүсэлтийг УБТЗ-ын чингэлэг тээвэрлэлт хариуцсан инженер Д.Энхтөрт өгнө үү. Утас: +976-21-244131 Имэйл хаяг galenkhtur@gmail.com

/АЧАА ТЭЭВЭР/ Олон улсын төмөр замуудтай ачаа тээвэрлэх тухай

Олон улсын харилцаанд тээвэрлэж буй ачааг Төмөр замын тээврийн тухай Монгол улсын хууль, Олон улсын төмөр замын ачааны харилцааны хэлэлцээр / ОАХХ /, холбогдох бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгон тээвэрлэнэ.

/АЧАА ТЭЭВЭР/ Дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэх тухай

"УБТЗ" ХНН- нь 1951 оны 11 дүгээр сарын 01-нээс ОСЖД-ын төмөр замуудтай хэлэлцээр байгуулан Монгол улсаар дамжин өнгөрөх (транзит) олон улсын төмөр замын шууд харилцаанд ачаа тээвэрлэлтийг зохион байгуулахад нэгдсэн.

Хятадын төмөр замын Эрээн өртөөнөөс Монгол Улс руу төмөр замаар импортын ачаа ачуулах хүсэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хүргүүлэх зөвлөмж

Хятадын төмөр замын Эрээн өртөөнөөс ачаа ачуулах ачаа илгээгч компани нь Хятадын төмөр замын ачаа тээврийн цахим үйлчилгээний систем /www.95306.cn/-ийн сайтаар орж захиалга өгнө.

Гадаад ачаа тээврийн даатгал

Даатгуулагчийн экспортлож/импортлож буй бүх төрлийн ачаа барааг даатгана. Даатгалын эрсдэл: Олон улсын худалдааны байгууллагын гаргасан A,B,C нөхцөлд тусгагдсан эрсдлүүд байх ба нөхцөлүүдээс сонгон даатгуулна.