Аюултай ачааны ослын карт

  • / Ослын карт
  • 2018-03-05
  • Э.Мөнхтөр
  • 1187

Ослын карт бөглөх тухай

  1. Аюултай ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь аюултай ачааны мэдээллийн тэмдэгтэй “Ослын карт”  байна.
  2. Аюултай ачаа ачсан тээврийн хэрэгслийн тээвэрлэлтийн явцад гарч болох аюулын тухай мэдээлэл, зам тээврийн болон аваар ослын үед түүнийг арилгах арга хэмжээг ослын картанд тусгасан байна.
  3. Тухайн ачааны ангилал тус бүрт ослын картыг ачаа илгээгч үйлдэсэн байна.
  4. Ослын картыг ачааны тээврийн бичиг баримтанд хавсаргаж, ачааны хамт тээвэрт явна.
  5. Аюултай ачаа тээвэрлэж яваа үед осол гарсан нөхцөлд ослыг арилгах арга хэмжээнүүд нь ослын картанд заасан байх ба яаралтай мэдээллийн тэмдэгт заасны дагуу арга хэмжээг гүйцэтгэнэ.

 Тайлбар: Ослын картыг бөглөхдөө тухайн тэсрэх материалын техникийн тодорхойлолт, ашиглалтын заавруудаас авч бичнэ.  Ослын карт

Бөглөх заавар

Татаж авах
2018-03-05 | 0 mb

  Ослын карт

Бланк

Татаж авах
2018-03-05 | 0 mb

Өмнөх хуудасруу буцах

АНУ долларUSD
Евро EUR
Япон иен JPY
Англи фунт GBP
Орос рубль RUB
БНХАУ юаньCNY
БНСУ вон KRW
Сингапур доллар SGD
Канад доллар CAD
Австрал доллар AUD
Хонгконг доллар HKD
Швейцар франк CHF

ТЭЭВЭР ЗУУЧИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

-->