Өртөөдийн харилцах банк, дансны дугаар

  • / Өртөөдийн харилцах данс
  • 2018-03-16
  • Ш.Төгсбаяр
  • 1483

Тээврийн болон бусад үйлчилгээний хураамжийн тооцоог ачилт, буулгалтын өртөөний харилцах дансанд тушаахдаа хүлээн авагчийн нэрийг "МЗХННУЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ" гэж бичнэ үү. Өртөөдийн харилцах дансны дугаарыг дэлгэрэнгүй мэдээллээс харна уу .

 


 


Өртөөний нэр Харилцагч банк Дансны дугаар
Айраг өртөө Хаан банк 5122009544
Аршаант өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Амгалан  өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499205863
Бэлэндалай өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Баруунхараа өртөө Хаан банк 5003521139
Багахангай өртөө Хаан банк 5003521139
Баянтүмэн өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 401016211
Бор-өндөр өртөө Хаан банк 5122009555
Багануур өртөө Голомт банк 10-р салбар 4601023567
Булагтай өртөө Голомт банк 10-р салбар 4601023567
Дархан-1 өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 403056478
Дархан-2 өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 403009187
Ерөө өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Зүүнхараа өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 455035128
Замын-Үүд өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 454026862
Зүүнбаян өртөө Хаан банк 5003521139
Лүн өртөө Хаан банк 5990354921
Мандал өртөө Хаан банк 5003521139
Мааньт өртөө Хаан банк 5003521139
Орхон өртөө Хаан банк 5056104544
Өргөн өртөө Хаан банк 5003521139
Сайншанд өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 408041768
Сонсголон өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Сүхбаатар өртөө Хаан банк 5692009848
Салхит өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Сонгино өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Түнх өртөө Хаан банк 5003521139
Толгойт өртөө ТК Голомт банк 1905012383
Улаанбаатар өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499205860
Улаан-Уул өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 5003521139
Үнэгт өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Хангай өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Хөтөл өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Хонхор өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Чойр өртөө Хаан банк 5990354921
Чингэсийн далан Худалдаа Хөгжлийн Банк 401016211
Шарын гол өртөө Хаан банк 5047327073
Шивээ-Овоо өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Эрдэнэт өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 407016736
Эрээнцав өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Шивээговь өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Олон-Овоо өртөө Хаан банк 5375039218
Улаантолгой өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Чулуут өртөө Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Замын Үүд хоосон Худалдаа Хөгжлийн Банк 454026862
Амгалан МЧ Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Дархан МЧ Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
З-Үүд ШАА I талбай Худалдаа Хөгжлийн Банк 454008106
АБТЭМА 44 /Орон нутаг/ Худалдаа Хөгжлийн Банк 405011140
Сүхбаатар МЧ Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
Толгойт МЧ Голомт Банк 1102791397
Улаанбаатар АБТЭМА Голомт Банк 1102791397
Амгалан МЧ /Орон нутаг/ Худалдаа Хөгжлийн Банк 405011140
З-Үүд Шилжүүлэн ачих анги /Орон нутаг/ Худалдаа Хөгжлийн Банк 454042598
АБТЭМА 44 Худалдаа Хөгжлийн Банк 499025970
З-Үүд Шилжүүлэн ачих анги II талбай Худалдаа Хөгжлийн Банк 454003651
З-Үүд Шилжүүлэн ачих анги III талбай Худалдаа Хөгжлийн Банк 454031152


Өмнөх хуудасруу буцах

АНУ долларUSD
Евро EUR
Япон иен JPY
Англи фунт GBP
Орос рубль RUB
БНХАУ юаньCNY
БНСУ вон KRW
Сингапур доллар SGD
Канад доллар CAD
Австрал доллар AUD
Хонгконг доллар HKD
Швейцар франк CHF

ТЭЭВЭР ЗУУЧИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

-->