Олон улсын төмөр замын ачааны харилцааны хэлэлцээр (ОАХХ )-ийн падаан бөглөх заавар

  • / Маягт, падаан бөглөх заавар
  • 2018-03-07
  • Ш.Төгсбаяр
  • 1845

Олон улсын төмөр замын ачааны харилцааны хэлэлцээр (ОАХХ)–ийн II бүлэг 7-р зүйл

  1. Падааныг орос, хятад хэлний аль нэг дээр бөглөнө.
  2. Падааныг цахим хэлбэрээр үйлдэж болно. Цахим падаан нь цаасан падаантай ижил үүргийг гүйцэтгэх ба түүнтэй адил хэмжээний мэдээллийг агуулсан байна.
  3. Илгээгч падаанд заасан мэдээлэл бө өгөгдлийн үнэн зөвийг хариуцна.
  4. Илгээгч падаан дахь мэдээллийг буруу ташаа, бүрэн бус оруулсан, тухайн мэдэгдлийг андуурч буруу хүснэгтэнд бичсэнээс гарах бүх хариуцлагыг хүлээнэ.


  Падааны маягт

Энэхүү маягт нь Олон улсын төмөр замын ачааны харилцааны хэлэлцээрээр батлагдсан болно.

Татаж авах
2018-03-28 | 0 mb

Өмнөх хуудасруу буцах

АНУ долларUSD
Евро EUR
Япон иен JPY
Англи фунт GBP
Орос рубль RUB
БНХАУ юаньCNY
БНСУ вон KRW
Сингапур доллар SGD
Канад доллар CAD
Австрал доллар AUD
Хонгконг доллар HKD
Швейцар франк CHF

ТЭЭВЭР ЗУУЧИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

-->