/ Нэгдсэн нэвтрэх тариф


ТӨМӨР ЗАМЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА


1991-06-01 өдөр ОАХХ

   

Энэхүү Тарифт оролцогч төмөр замууд:

 • “Азербайджаны төмөр зам” /АЗ/ хаалттай хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг
 • “Беларуссийн төмөр зам” /БЧ/
 • “Болгарын улсын төмөр замууд” Холдинг /БДЖ/
 • “Гүржийн төмөр зам” ХНН /ГР/
 • Казахстан улсын төмөр зам – “Казахстан темiр жолы” ”Үндэсний компани” ХНН /КЗХ/
 • Хятадын төмөр замууд  /КЖД/
 • Бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын төмөр замууд /ЗЧ/
 • Кыргызын төмөр зам-“Кыргыз темир жолу” ”Үндэсний компани” Улсын үйлдвэр /КРГ/
 • Улсын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Латвияс дзелзцельш” /ЛДЗ/
 • “Молдовын төмөр зам” улсын үйлдвэр /ЧФМ/
 • “Улаанбаатар Төмөр Зам” Хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг /УБЖД/
 • ОХУ-ын Тээврийн яам ”Минтранс России”.
 • Таджикийн төмөр зам -“Рохи охани Точикистон” улсын нэгдсэн үйлдвэр /ТДЖ/
 • Хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Узбекистон темир йуллари” /УТИ/
 • Украйны төмөр замууд-Украйны дэд бүтцийн яам /УЗ/
 • Хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Эстоны төмөр замын” /ЭВР/

Энэхүү Тарифт оролцогч  орнуудын төмөр замуудын хооронд хэрэглэнэ.                                   

Нэг талаас энэхүү Тарифт оролцогч орнуудын төмөр замууд, нөгөө талаас түүнд оролцогч бус орнуудын хооронд хийгдэх тээвэрт хэрэглэнэ.                                                                                          

 

АНУ долларUSD
Евро EUR
Япон иен JPY
Англи фунт GBP
Орос рубль RUB
БНХАУ юаньCNY
БНСУ вон KRW
Сингапур доллар SGD
Канад доллар CAD
Австрал доллар AUD
Хонгконг доллар HKD
Швейцар франк CHF

ТЭЭВЭР ЗУУЧИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

-->